Dokumenter

Her finner du informasjon om bestemmelsene for Bjønnåslia hyttefelt:

Reguleringsplan Bjønnåslia (PDF) 

Festekontrakt Bjønnåslia

Endringer på vedlagte reguleringsplan:

Tomt 47-54 er omregulert i ettertid og det er nå tillatt BYA på 165 m2.

Det har vært en omregulering på tomt 71-79. Bygningsavtrykket på disse hyttene kan være på cirka 112,5 m2

Det er tillatt med parabol.